Monday, November 4, 2013

TUGASAN SEMASA CUTI AKHIR TAHUN TINGKATAN 1 2013

BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

1.  Mengapakah Syarikat Hindi Timur Inggeris (SHTI) memerlukan sebuah
pelabuhan di tengah-tengah laluan perdagangan antara Timur dan Barat?
Jawapan:  (ms 4)
a)  ________________________________________________________
b)  ________________________________________________________
c)  ________________________________________________________
d)  ________________________________________________________

2.  Apakah yang dimaksudkan sebagai pelabuhan persinggahan?
Jawapan:  (ms 4)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Apakah pula yang dimaksudkan sebagai pusat pengumpulan barangan?
Jawapan:  (ms 4)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3.  Mengapakah British menjadikan Pulau Pinang sebagai pengkalan
tenteranya?
Jawapan:  (ms 4)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4.  Mengapakah kerabat diraja Kedah menentang perlantikan Raja Abdullah
sebagai Raja Muda Kedah?
Jawapan:  (ms 5)
______________________________________________________________

5.  Apakah maksud anak gahara?
Jawapan:  (ms 5)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6.  Apakah yang dilakukan oleh kerabat diraja Kedah dalam
penentanganterhadap Sultan Muhammad Jiwa?
Jawapan:  (ms 5)
______________________________________________________________
______________________________________________________________


7.  Apakah tindakan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Jiwa?
Jawapan:  (ms 6)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8.  Mengapakah Kedah memberhentikan penghantaran bunga emas kepada
Siam? Jawapan:  (ms 6)
______________________________________________________________

9.  Setelah perang tamat Siam menuntut Kedah menghantar bunga emas,
tenaga manusia  dan wang. Apakah tindakan Sultan Abdullah bagi menjamin
Kedaulatan Kedah?Jawapan:  (ms 6)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10. Apakah reaksi SHTI apabila Sultan Kedah menawarkan Pulau Pinang?
Jawapan:  (ms 7)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

11. Jelaskan maksud bagai pucuk dicita ulam mendatang.
Jawapan:  (ms 7)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Apakah syarat-syarat perjanjian Inggeris
Kedah 1786?
Jawapan:  (ms 7)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________

13. Apakah helah SHTI apabila Kedah meminta bantuan ketenteraan setelah
diserang oleh Siam?
Jawapan:  (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________14. Tindakan  SHTI  ini  menimbulkan  kemarahan  Sultan Abdullah.  Apakah
yang dilakukan oleh baginda?
Jawapan:  (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

15. Apakah tindakan yang  diambil oleh  Francis Light  bagi  menghadapi
serangan daripada Sultan Abdullah?
Jawapan:  (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

16. Apakah  kesan  peperangan  antara  Kedah  dengan  Francis Light  ke atas
Sultan Abdullah?
Jawapan:  (ms  9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

17. Nyatakan syarat Perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris pada
tahun 1971?
Jawapan:  (ms  9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

18. Mengapakah SHTI memerlukan Seberang Perai?
Jawapan:  (ms 10)
a)  ___________________________________________________________
b)  ___________________________________________________________

19. Mengapakah Sultan Dziauddin (Kedah) dengan mudah menandatangani
Perjanjian  Persahabatan dan Perikatan 1800  menyerahkan Seberang
Perai?Jawapan:  (ms 10)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

20. Terangkan syarat perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800.
Jawapan:  (ms 10)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

21. Namakan nama baru bagi Pulau Pinang dan Seberang Perai yang diberi oleh
Inggeris? Jawapan:  (ms 10)
a)  ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________

22. Janji SHTI untuk membantu Kedah menghadapi musuh umpama menanam
tebu ditepi bibir.Apakah maksud menanam tebu ditepi bibir?
Jawapan:  (ms 11)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

23. Pada bulan  Jun  1826, Raja Siam  telah  menandatangani  perjanjian dengan
Henry Burney yang dikenali sebagai Perjanjian Burney. Apakah kesan
perjanjian tersebut ke atas Kedah?Jawapan:  (ms 11)
a)  ________________________________________________________
b)  ________________________________________________________
c)  ________________________________________________________
d)  ________________________________________________________

24. Mengapa British menguasai Singapura? Jawapan: (ms 13)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

25. Apakah kandungan Surat Surat Kew yang ditandatangani pada tahun 1795?
Jawapan:  (ms 13)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

26. Mengapa Singapura dikatakan sesuai sebagai pengkalan perdagangan?
Jawapan:  (ms 13)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

27. Siapakah yang berkuasa keatas Singapura sebelum kedatangan Inggeris?
Jawapan:  (ms 14)
______________________________________________________________


28. Siapakah yang diberi tanggungjawab untuk mendapat Singapura?
Jawapan:  (ms14)
______________________________________________________________

29. Bagaimanakah Raffles mendapatkan Singapura?
Jawapan:  (ms 15)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________

30. Apakah syarat perjanjian itu?
Jawapan:  (ms 15)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
d) ___________________________________________________________

31. Perjanjian ini dikatakan tidak sah kerana tidak mendapat persetujuan Sultan.
Apakah helah yang digunakan oleh  Raffles untuk  membolehkanbeliau
mendapatkan Singapura?
Jawapan:  (ms 16)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________

32. Tindakan Stamford Raffles membuka petempatan Disingapura dipertikaikan oleh
Belanda. Belanda mendakwa Singapura dibawah lingkungan
pengaruhnya.Mengapa Belanda mempertikaikannya?
Jawapan:  (ms 19)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________

33. Bagaimanakah ketegangan antara kuasa British dan Belanda dapat diselesaikan?
Jawapan:  (ms 19)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________

34. Apakah syarat- syarat Perjanjian Inggeris- Belanda?
Jawapan:  (ms  19)


a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
d) ___________________________________________________________

35. Apakah kesan Perjanjian Inggeris-Belanda ke atas Kerajaan Johor?
Jawapan:  (ms 20)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________

36. Pada tahun 1824 SHTI telah mempunyai tiga petempatan ia itu PulauPinang,
Melaka dan Singapura.Mengapakah SHTI menyatukan ketiga tiga  negeri menjadi
Negeri-Negeri Selat?
Jawapan:  (ms 21)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________

37. Bagaimanakah Negeri-Negeri Selat ditadbir?
Jawapan (ms 21)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________

38. Pada 1 April 1867 pentadbiran Negeri-Negeri Selat telah dipindah dari India ke
London.Apakah factor yang menyebabkan perpindahan tersebut?
Jawapan: (ms 22)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
d) ___________________________________________________________
e) ___________________________________________________________